1. Què és una UVE?

Les joves voluntàries de les UVES recullen informació de la joventut amb enquestats, i amb ella decideixen accions per transformar la realitat.

El projecte UVE (Unitat de Voluntariat Estudiantil) és una oportunitat per a conèixer millor a la població adolescent.

El projecte pretén obtindre una visió del que pensa la població adolescent respecte a temes d’interés social mitjançant la configuració de grups d’alumnat que realitzen enquestes periòdiques en els centres d’educació secundària. Aquests grups es denominaran UVES (Unitats de Voluntariat Estudiantil). Les dades recollides s’analitzaran per a poder fer comparatives respecte a altres territoris i poder servir de fonamentació per a la intervenció de transformació i millora de la realitat detectada.

Cada UVE tindrà dades actualitzades del seu centre que els servirà per a poder adequar la seua intervenció i fer accions que responguen a les necessitats i inquietuds detectades.

QUI CONFORMA LA UVE?

El projecte preveu quatre estratègies per a la configuració de grups:

 1. Als centres on hi ha Associacions d’alumnat, aquest projecte els pots servir per a dinamitzar la seua acció
 2. Execució del projecte en centres educatius, com a proposta de projecte de corresponsals, antenes informatives, alumnat actiu o una classe motivada, es coordinarà l’acció amb les persones educadores d’oci educatiu del municipi per tal d’explicar el projecte i augmentar l’impacte de la intervenció.
 3. Explicació als equips docents i les persones coordinadores d’Igualtat i Convivència dels instituts d’educació secundària per a poder sumar-se al projecte de manera autònoma amb la realització de l’enquestat i posteriors sessions dissenyades.
 4. Captació per la plataforma web (uves.club) de l’alumnat interessat a participar del projecte, amb l’aval d’almenys una persona docent del centre educatiu.

La selecció de persones participants en el projecte s’articula amb un Protocol Específic de selecció de persones participants que es recull en el Document 1 i que es resumeix en els següents punts:  

CADA QUAN ES REUNEIX?

El projecte es realitzarà de gener a juliol i de setembre a desembre: 11 mesos, es programen 33 reunions setmanals en cada UVES.

Cada Unitat de Voluntariat tindrà sessions de treball setmanals. A la següent carpeta trobaràs l’esquema bàsic de cada sessió de treball. http://wiki.socie.org/wp-content/uploads/2021/10/sessions-UVES.zip

LA TROBADA COM MOMENT DE CONSTRUCCIÓ CONJUNTA DEL PROJECTE

Pensem que una part molt important del projecte és el treball intercentres, és a dir el moment de trobada amb altres equips d’alumnat que estan treballant el mateix projecte als seus centres educatius. Per això als mesos de setembre, desembre, març i juliol es realitzaran les Trobades amb totes les UVES de diferents IES. Les dates programades per al curs 2021-22 són:

 • 25 de setembre 2021 – Manises
 • 18 de desembre 2021 – per determinar
 • 23 d’abril 2022 –  per determinar
 • 1 de juliol 2022 – Castelló de la Plana

En les Trobades intersectorials entre UVES es focalitzarà l’esforç en compartir experiències, avaluar objectius i millorar la metodologia i els suports. 

Totes les trobades tindran el mateix esquema de  treball: 

 • Presentació del treball fet en cada centre
 • Dinàmica per a prioritzar els temes sobre els que analitzar la realitat
 • Eines per millorar el treball de les UVES
 • Ponència sobre temes de compromís social en coordinació amb les temes analitzats en el període (ecologia /pau / fascisme / feminisme)

La fitxa per a l’autorització a l’activitat puntual la pots trobar ací: Fitxa activitat puntual i mèdica, recorda que ha d’anar adjunt el DNI de la persona mare, pare o tutor/a i el SIP.

Podeu seguir ací per a tindre tots els detalls sobre L’ENQUESTA INICIAL DE VALORS AMB LA QUE COMENCEM L’ANÀLISI DE LA REALITAT?

¿Te ha resultado útil??

2 / 0

Responder a Enquestat UVES – FADES Cancelar la respuesta1

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Enquestat UVES – FADES

Enquestat UVES – FADES

[…] Podeu trobar més informació del projecte UVE en la nostra Base de coneixement http://wiki.socie.org/arxius/category/metodologia/alumnat […]