Com fer campanya inscripció de noves persones associades a l’IES?

INSCRIPCIÓ NOVES PERSONES ASSOCIADES

Per a fer possible que l’associació d’estudiants funcione cal repartir tasques entre les persones implicades en el seu funcionament. Ací ens centrarem en la persona encarregada de la inscripció de noves persones associades. 

  • Una persona de l’associació d’alumnes de cada centre serà la responsable del registre de les noves persones associades. Aquesta persona tindrà disponibles les fitxes d’inscripció per tal d’entregar-les a les persones interessades. A més, recollirà les fitxes una vegada estiguen emplenades i els diners de quota.
  • La quota es fixarà en l’assamblea de cada entitat, totes les entitats associades a la FADES tenen una quota pactada enguany de 5€ anual, donem l’opció d’ingrés bancari per simplificar la tasca. 
  • Quan acabe la campanya de inscripció, o com a tope l’última setmana del mes de setembre li donarem totes les fitxes i els diners de cop a la persona encarregada del contacte amb FADES.
  • Abans de donar aquestes fitxes, hem d’assegurar-nos que estiguen ben emplenades i els afegirem a la nostra base de dades (l’Excel amb les associades). 
  • Després, des de la Coordinació de FADES, totes aquestes dades passaran a la plataforma de gestió d’associades SOCIE https://app.socie.org/ on cada persona podrà canviar les suees dades, apuntar-se a les activitats i formacions, formalitzar el seu compromís de voluntariat i consultar el seu històric de participació en l’entitat. 
  • Una vegada inscrites, haurem de fer una bona acollida, explicar els projectes, escoltar inquietuds i planificar en base a la nostra realitat. Com veieu el treball acaba de començar!

Però recordeu, tindre les dades controlades de les persones associades ens donarà força de comunicació i podrem transmetre a la nostra gent els avanços del projecte i les possibilitats de implicació que les donem dins de l’entitat. 

Juntes som més fortes!

¿Te ha resultado útil??

1 / 0

Deja una respuesta 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *